ARCHITECTE FAISABILITE NL // ARCHITECT HAALBAARHEIDSSTUDIE

Emplacement : BRUXELLES, BRUSSEL, Belgium
Date de l'envoi : 21-12-2018
Nous recherchons activement un architecte bilingue (FR-NL) pour compléter une team de 7 architectes sur Bruxelles.
Cette équipe est responsable de la maintenance et de l'implantation de nouveaux concepts d'agence bancaire au sein de plusieurs immeubles partout en Belgique.

L'objectif de cette équipe est de permettre au client de prendre une décision pertinente sur base d’une étude de faisabilité poussée (concept, technique, estimatif) dont vous serez l'auteur.

Vous débuterez vos projets par la visite des lieux et partirez soit de plans existants soit d'un métré que vous réaliserez.
Vous analyserez ensuite les différentes possibilités d'aménagement sur base de la demande et d'un cahier des charges bien défini.
Pour vous aider, vous serez épaulé par une équipe ressource auprès de qui vous pourrez obtenir tous les renseignements techniques (hvac, électricité, lumière, etc.) nécessaires à la réalisation de vos projets.
Vous élaborerez en 2D différents avant-projets en tenant compte des aspects esthétiques, fonctionnels et techniques de la demande. Vos plans seront accompagnés d'un estimatif que vous transmettrez à une seconde équipe dite de "réalisation".  

Cette fonction nécessite d'être autonome dans la gestion de ses dossiers et d'avoir une bonne connaissance technique dans l'analyse des bâtiments afin d'évaluer correctement les différentes options d'aménagements. 

Il s'agit d'une mission à long terme de minimum 3 ans. 

Notre client vous offre un temps plein ou 4/5ème sous statut indépendant.
Possibilité de max 2 jours/semaine de homeworking.
350€/jour suivant expérience.
 
***

Wij zijn actief op zoek naar een tweetalig architect om ons team van 7 architecten in het Brusselse te komen versterken.
Deze ploeg staat in voor het onderhoud en de vestiging van nieuwe bankkantoor concepten binnen meerdere gebouwen over heel België.

Het team stelt zich tot doel om de eindklant in staat te stellen een doordachte beslissing te nemen op basis van een doorgedreven haalbaarheidsstudie (op conceptueel, technisch en financieel vlak) die door u zal opgemaakt worden.

Je opdracht start met een sitebezoek waarbij je je baseert op bestaande plannen of waarbij je zelf een meetstaat opmaakt.  
Vervolgens analyseer je de verschillende inrichtingsmogelijkheden op basis van de wensen en het bestaand lastenboek.  
Om je bij te staan, word je geruggesteund door een technisch team dat je alle nodige informatie (HVAC, elektriciteit, licht, enz.) kan verstrekken die voor de uitvoering van je projecten onontbeerlijk is.
Je werkt in 2D verschillende voorontwerpen uit, waarbij je rekening houdt met de esthetische, functionele en technische aspecten van de wensen. Daarnaast werk je ook een kostenraming uit. Deze documenten bezorg je vervolgens aan het uitvoeringsteam die voor de realisatie zullen zorgen.

Deze functie verg grote autonomie in het beheer van dossiers, alsook een gedegen technische kennis m.b.t. de analyse van gebouwen teneinde de verschillende layouts en opties qua inrichting correct in te schatten.

Het gaat om een langetermijnopdracht van minimum 3 jaar.

Onze klant biedt je een voltijds job aan (min. 4/5de) onder het zelfstandigenstatuut.
Mogelijkheid tot thuiswerk max. 2 dagen per week.
350 € per dag volgens ervaring.
or
this job portal is powered by CATS